Missie en Visie

Missie

BEK-Logistics wil met haar beschikbare kennis en kunde een bijdrage leveren om de logistiek van haar klanten te verbeteren. Vanuit een pragmatische aanpak wil BEK-Logistics uiteindelijk gezien worden als een betrouwbare partner op het gebied van warehousing, opslag, transport en distributie.Visie

Wederzijds vertrouwen is dè basis voor vruchtbare, langdurige relaties. Het is BEK-Logistics er zeer aan gelegen om stabiele samenwerkingsverbanden met haar klanten en leveranciers op te bouwen. Begrip, integriteit, betrouwbaarheid en vertrouwen zijn hierbij belangrijke kernwaarden.

 

Kwaliteit, flexibiliteit en klantgerichtheid zijn voor ons vanzelfsprekend.

 

Tijdens de samenwerking ontzorgt BEK-Logistics haar partners door (een deel van) de logistieke aktiviteiten voor haar rekening te nemen. Dit brengt onze partners in de gelegenheid zich op haar kernproces te focussen, wat uiteindelijk ten goede komt aan effectiviteit en efficiëntie.animatio @ ap